Texty na web

Vytvoríme nové texty, ale tiež upravíme Vaše hotové texty. Samozrejme, kontrolu pravopisu prispôsobíme reklamnému účelu textu, aby…

Názvy domén

Je niekoľko podstatných hľadísk, na ktoré je treba myslieť pri výbere názvu domény. Doména je nielen meno, pod ktorým budú ľudia hľadať…

Názvy firiem

Dobrý názov firmy je ešte dôležitejší ako výber názvu domény. Už len preto, že pod jednou firmou môžete zastrešovať niekoľko…

Cenu prác, dohodnutú vopred, držíme ako konečnú.

Držíme cenu aj vtedy, keď na stanovenom zadaní musíme pracovať viac hodín ako sme čakali.

Vedieť viac

Názvy výrobkov

Zatiaľ čo názov firmy je pomenovaním inštitúcie a nie vždy musí ísť o značku, ktorú chceme budovať, názov výrobku je predovšetkým…

Texty e-bookov

E-booky sú veľmi efektívnym nástrojom on-line marketingu pre získavanie e-mailových adries potenciálnych zákazníkov z…

Scenáre videí

Technológie menia svet. Natočiť vlastné video si dnes môže každý. Vznikli vlogeri – video blogeri. Mnohí mladí ľudia radšej…

Proces tvorby textov alebo stratégie máte pevne pod kontrolou.

Tvoríme v iteračných krokoch, teda od celku k detailom. Každý ďalší krok najskôr schválite.

Vedieť viac

Návrh komunikačnej stratégie

Návrhy stratégií

Hovoríme o stratégiách a zámerne tak rozširujeme pojem komunikačné stratégie. Čo je základom funkčnej stratégie? Musí vychádzať z praxe a dobrého odhadu vývoja udalostí. Musia ju navrhovať ľudia z praxe s dobrou...

Čítajte viac

Sú veci, ktoré tešia…

Potreboval som vytvoriť marketingové texty ku projektu PAGGO.ONLINE – obecný rozhlas v mobile. Išlo o texty na web, letáky do schránok, text inzerátu či návrh rozhlasových spotov. Od začiatku komunikácie s Petrom Koleničom som mal pocit, že presne chápe moje myšlienky. V zaslaných výstupoch to plne potvrdil. Oceňujem jeho prístup, kontroly textu – celkovo, ústretovú a profesionálnu komunikáciu.

Ivan Potocký, DATATRADE, s.r.o.

Titulky a slogany

Reklamný mág, David Ogilvy, na tému dôležitosti titulku povedal: „Titulok článku si prečíta v priemere päťkrát viac ľudí než…

Reklamné listy

Pri vzniku televízie boli prognózy, že rádio zanikne. Pri vzniku e-kníh sa myslelo, že knižnice vymiznú. Rovnako tak, použitie…

Scenáre volaní

Scenáre volaní, ktorým sa častejšie hovorí call scripty, sú základným „vývojovým diagramom“ každého aktívneho aj pasívneho…

Účinnosť textov sme overili výsledkami meranými od roku 2000.

Výsledky sme merali ako mieru odozvy reálnych direct marketingových kampaní.

Vedieť viac

Texty e-mailov

To, čo podporujeme a reálne má prínos aj pre Váš biznis, je komunikovať e-mailom s Vašimi zákazníkmi. Sme…

Príhovory – reč

Súčasťou firemnej marketingovej komunikácie je aj budovanie vzťahov s verejnosťou (PR). Nejde len o články do…

Ghostwriting

Ghostwriter je profesionálny spisovateľ platený za písanie, ktoré sa oficiálne pripíše inému autorovi. Takéto služby využívajú…

Vytvoríme nové texty, ale tiež upravíme Vaše hotové texty.

Samozrejme, kontrolu pravopisu prispôsobíme reklamnému účelu textu, aby bol svižný!

Vedieť viac