Vychádzame z časovej náročnosti potrebnej na návrh komunikačnej stratégie, či vytvorenie alebo úpravu textu.

Na základe Vášho zadania vopred odhadneme množstvo potrebného času. Z tohto odhadu potom stanovíme cenu za dielo, nie za čas!

K výnimkám patria objednané osobné konzultácie, stretnutia či prednášky. Pri nich máte náš čas úplne pod kontrolou a presne viete, či pre Vás naozaj „makáme“ 🙂

 

 

NAŠE GARANCIE:

Cenu prác, dohodnutú vopred, držíme ako konečnú.
Držíme cenu aj vtedy, keď na stanovenom zadaní musíme pracovať viac hodín ako sme čakali.

Proces tvorby textov alebo stratégie máte pevne pod kontrolou.
Tvoríme v iteračných krokoch, teda od celku k detailom. Každý ďalší krok najskôr schválite.

 

 

STANOVENIE CENY:

Dohodou vopred.
Pozrieme sa na Vaše zadanie, čo a v akom rozsahu potrebujete dostať vo výstupe. Dôležitá je aj téma, pretože tú si budeme musieť pred procesom tvorby naštudovať, aby neskôr výstup sedel.

Urobíme kalkuláciu, ktorú Vám do 24 hodín pošleme mailom.
Vaše OK znamená, že ideme na vec 🙂