Vychádzam z časovej náročnosti potrebnej na návrh komunikačnej stratégie, či vytvorenie alebo úpravu textu.

Na základe Vášho zadania vopred odhadnem množstvo potrebného času. Z tohto odhadu potom stanovím cenu za dielo, nie za čas!

K výnimkám patria objednané osobné konzultácie, stretnutia či prednášky. Pri nich máte môj čas úplne pod kontrolou a presne viete, či pre Vás naozaj „makám“ 🙂

Možný je aj časový prenájom do sídla Vašej firmy v Bratislave. Maximálne na 5-6 h denne, pretože potom už efektivita kreatívneho výkonu ide dole 🙂

 

 

MOJE GARANCIE:

Cenu prác, dohodnutú vopred, držím ako konečnú.
Držím cenu aj vtedy, keď na stanovenom zadaní musím pracovať viac hodín ako som čakal.

Proces tvorby textov alebo stratégie máte pevne pod kontrolou.
Tvorím v iteračných krokoch, teda od celku k detailom. Každý ďalší krok najskôr schválite.

 

 

STANOVENIE CENY:

Dohodou vopred.
Pozriem sa na Vaše zadanie, čo a v akom rozsahu potrebujete dostať vo výstupe. Dôležitá je aj téma, pretože tú si budem musieť pred procesom tvorby naštudovať, aby neskôr výstup sedel.

Urobím kalkuláciu, ktorú Vám do 24 hodín pošlem mailom.
Vaše OK znamená, že idem na vec 🙂