Hovorím o stratégiách a zámerne tak rozširujem pojem komunikačné stratégie.

 

Čo je základom funkčnej stratégie?

  • Musí vychádzať z praxe a dobrého odhadu vývoja udalostí.
  • Musia ju navrhovať ľudia z praxe s dobrou intuíciou.
  • Má sa odvíjať z poznania aktuálneho stavu.
  • Musí sa zakladať na poznaní psychológie.
  • Mala by využívať efektívne nástroje.

Kopírovanie postupov, ktoré fungovali v minulosti má svoje opodstatnenie dovtedy, kým budú fungovať aj dnes. A to Vám nik nezaručí. Dôvod je jednoduchý: podmienky sú vždy iné.

Preto je podstatné, aby stratégiu robili ľudia, ktorí niečím podobným prešli a majú veci nielen naučené zo školy, ale sa s nimi aj reálne stretli. Ktorí si vedia dopredu predstaviť, ako sa budú cítiť a reagovať oslovené subjekty cieľových skupín – čiže ľudia. Vždy sú to len ľudia, ktorí komunikujú, reagujú, nikdy nie anonymná „firma“ ani iná organizácia. Výnimkou je IVR 🙂

 

Účinnosť textov bola overená výsledkami meranými od roku 2000.

Výsledky sme merali ako mieru odozvy na reálne direct marketingové kampane.

 

Aj keď istotu výsledku nemáte v ničom, budete svoj biznis plánovať a robiť rozhodnutia. Založené na skúsenostiach, aktuálnych informáciách, no niekedy aj založené na ničom. Jednoducho, idete do toho. Pokus-omyl. Stratégia, ktorá vôbec nie je smiešna a má svoj účel.

Pri osobnom stretnutí Vám rád zodpoviem otázky ku stratégiám, na ktorých som robil.