Dobrý názov firmy je ešte dôležitejší ako výber názvu domény. Už len preto, že pod jednou firmou môžete zastrešovať niekoľko produktových radov a tým aj rôznych webových stránok s úplne iným marketingovým nastavením. Názov firmy je o podnikateľskej stratégii jej zakladateľov.

Nesie v sebe tri prvenstvá:

  • je prvým titulkom, ktorý si zákazník všíma – vytvára prvý dojem,
  • je nosným prvkom celkovej identity firmy a jej hodnôt,
  • je hlavným prísľubom splnenia istých očakávaní.

Samozrejme, pri výbere názvu firmy treba „oboplávať“ množstvo úskalí. Čo ak skvelý a originálny názov v slovenčine znamená hanlivé slovo v inom jazyku? Čo ak ide o chránenú značku? Čo si ľudia ako prvé pomyslia – nebudú ich myšlienky blúdiť neželaným smerom? Vyslovuje sa ľahko? Nepôsobí drsne alebo ostro ako meč?

Slová sú zvuk – vibrácie. A tie ovplyvňujú emócie rovnako, ako hudba či svetelná šou. Akým dojmom chcete pôsobiť na svojich zákazníkov?

 

Pri osobnom stretnutí Vám rád odpoviem na otázky ku názvom firiem, na ktorých som robil.