Dobrý názov firmy je ešte dôležitejší ako výber názvu domény. Už len preto, že pod jednou firmou môžete zastrešovať niekoľko produktových radov a tým aj rôznych webových stránok s úplne iným marketingovým nastavením. Názov firmy je o podnikateľskej stratégii jej zakladateľov.

Nesie v sebe tri prvenstvá:

  • je prvým titulkom, ktorý si zákazník všíma – vytvára prvý dojem,
  • je nosným prvkom celkovej identity firmy a jej hodnôt,
  • je hlavným prísľubom splnenia istých očakávaní.

Samozrejme, pri výbere názvu firmy treba „oboplávať“ množstvo úskalí. Čo ak skvelý a originálny názov v slovenčine znamená hanlivé slovo v inom jazyku? Čo ak ide o chránenú značku? Čo si ľudia ako prvé pomyslia – nebudú ich myšlienky blúdiť neželaným smerom? Vyslovuje sa ľahko? Nepôsobí drsne alebo ostro ako meč?

Slová sú zvuk – vibrácie. A tie ovplyvňujú emócie rovnako, ako hudba či svetelná šou. Akým dojmom chcete pôsobiť na svojich zákazníkov?

 

Pri osobnom stretnutí Vám radi zodpovieme otázky ku názvom firiem, na ktorých sme robili.