Zatiaľ čo názov firmy je pomenovaním inštitúcie a nie vždy musí ísť o značku, ktorú chcete budovať, názov výrobku je predovšetkým o budovaní značky.

Dáva mu identitu, aby bol nezameniteľný s inými výrobkami, najmä nie s tými od konkurencie 🙂

Značku neurčuje len názov, teda meno vyjadrené v podobe textu, ale aj znaky, symboly, dizajn alebo ich kombinácia. Môže mať právnu ochranu v podobe ochrannej známky. Tá potom chráni výlučné práva výrobcu alebo predajcu a súčasne zaručuje spotrebiteľom jednoznačný pôvod produktu.

 

Dobrý názov výrobku alebo služby

  • je krátky,
  • je originálny,
  • ľahko sa vyslovuje a pamätá,
  • ľahko sa prekladá do cudzích jazykov.

 

Pri osobnom stretnutí Vám rád odpoviem na otázky ku možným názvom Vašich produktov.