Scenáre volaní, ktorým sa častejšie hovorí call scripty, sú základným „vývojovým diagramom“ každého aktívneho aj pasívneho telemarketingu. Každý scenár má svoj začiatok a podľa toho, ako sa rozhovor vyvíja, má niekoľko alternatív, ako môže skončiť.

 

Aj Vám volajú „otravní“ operátori z call centra?

To je presne tá otázka, kvôli ktorej ste sa vo Vašej firme možno nikdy nepokúsili využiť silu hromadného telefonovania. Nevyužili operátorov call centra. Možno si myslíte: „To nemôže fungovať. Ja také hovory neberiem.“ Je to mýtus. Pri telemarketingoch funguje štatistika a vždy je veľa tých, čo zdvihnú a hovoria. Keby to nefungovalo, nikto by ani Vám nevolal.

 

V čom spočíva náročnosť písania scenára pre telemarketing?

Telefonovanie je druhý najefektívnejší nástroj priameho oslovenia, hneď za osobným stretnutím. Zachováva si interaktivitu – otázka, odpoveď,… a ďalšia otázka, položená podľa toho, aká bola predošlá odpoveď.

Preto, tvorba call scriptu je náročným procesom. Ten zvládne len copywriter, ktorý má už sám niečo „odtelefonované“ a disponuje obchodnými zručnosťami. Výsledkom dobrého scriptu je vyplnený prieskumný dotazník, dohodnutá schôdzka či získaný záujem o stretnutie. Alebo aj predaj 🙂

 

Pri osobnom stretnutí Vám rád odpoviem na otázky ku call scriptom, na ktorých som robil.