Reklamný mág, David Ogilvy, na tému dôležitosti titulku povedal: „Titulok článku si prečíta v priemere päťkrát viac ľudí než celý text reklamy. Keď ho máte napísaný, minuli ste zo svojho dolára 80 centov. Pokiaľ ste v ňom nedokázali urobiť niečo pre predaj tovaru, vyhodili ste 80 % peňazí klienta z okna.(s. 91, preklad z OGILVY, David, 1995. Vyznání muže reklamy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1995, 140 s. ISBN 80-856-0388-8)

Najlepší titulok

Keby existoval návod na napísanie najlepšieho titulku, potom by taký titulok dokázal napísať aj počítač. Počítače majú svoje miesto v generovaní textových alternatív. No nie je cieľom nájsť unifikované „najlepšie titulky“. Cieľom je vytvoriť titulok „ušitý na mieru“, ktorý bude predávať „tu a teraz“.

 

Kedy titulok predáva?

  • Keď oslovuje cieľovú skupinu, ktorú má osloviť.
  • Keď je vyladený na čas, v ktorom má pôsobiť.
  • Keď je lokalizovaný pre kľúčové teritórium.
  • Keď vnímanie jedinca nasmeruje tam, kam má.

 

Taký titulok napísať si potom od copywritera vyžaduje kus empatie k osloveným ľuďom. A tiež cit pre miestnu atmosféru v čase, keď sa titulok zobrazuje. Výskumy o tom, či dlhé alebo krátke titulky, či písmo pätkové alebo či využiť iné „parádičky“ – to už sú základné štandardy, na ktorých len stavia.

 

Pri osobnom stretnutí Vám rád odpoviem na otázky ku titulkom, ktoré som pri projektoch zvolil.